Disclaimer – uitsluiting van aansprakelijkheid

“De informatie op deze website is zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld maar wij garanderen niet dat de op deze website aangeboden informatie up-to-date, compleet en accuraat is, dan wel vrij is van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van uw gebruik van deze website en/of de informatie daarop.”