Heeft u cliënten of patiënten die hun gezondheid kunnen verbeteren door middel van persoonlijk voedingsadvies en een aangepast hardloopprogramma (runningtherapie)?

Dan kunt u hen doorverwijzen voor gezondheidscoaching. Individuele cliëntenkunnen bij mij terecht voor gezondheidscoaching via persoonlijk voedingsadvies en runningtherapie.

Gezondheidscoaching

Individuele cliëntenkunnen bij mij terecht voor voedingsadvies en runningtherapie. Dit zijn erkende leefstijlinterventies die gezonde levensstijlveranderingen bevorderen. En mensen kunnen hun gezondheidsdoelen ermee bereiken.

De toegepaste methoden  worden als effectief erkend door het Loket Gezond Leven en Zorgverzekeraars.

Gebruik het contactformulier om contact met mij op te nemen.

contact formulier

Vul het contact formulier in voor samenwerkingen, of als u vragen heeft over de gezondheidscoaching-diensten.

Hieronder vindt u meer informatie over de diensten en hoe u een cliënt kunt doorverwijzen.

– Sharon Hasselbaink, psychologe/hersenwetenschapper, gewichtsconsulent en POH-GGZ.

Gezondheidscoaching: Informatie voor verwijzers

 1. Welke diensten?

> Gewichtsbeheersing (met aanvullende ziektekostenverzekering)

    • Individuele trajecten – Voedingsvoorlichting zonder medische indicatie.

Er wordt aandacht besteed aan o.a. eetgewoontes en voedselverleidingen.

> Actieve Sessies (zonder dekking van ziektekostenverzekeringen)

    • Running therapie

Hardlooptherapie is de perfecte manier voor mensen om hun mentale gezondheid te verbeteren en om per sessie minimaal één uur aan lichamelijke activiteit vol te behouden.

Het wordt ingezet als aanvullende behandeling onder andere voor mensen met milde symptomen van depressie en andere psychische aandoeningen.

2. Welk type zorg?

> Type Zorg

    • Preventieve zorg
    • Geïndiceerde preventie
    • Voedingsadvies zonder medische indicatie.

Het doel is om cliënten te helpen zich meer bewust te worden van gewicht-gerelateerde factoren, met name eetgedrag op de lange termijn. En om een ​​op levensstijl gebaseerde aanpak te promoten die mensen aanmoedigt om gezonde gewoonten op te nemen in hun dagelijkse routine.

3. Wat is het verwijzingsproces?

> Verwijzingsproces

    1. Huisartsen, gezondheids- en welzijnsprofessionals kunnen cliënten doorverwijzen.
    2. Er is geen verwijsbrief vereist om te beginnen met sessies voedingsadvies bij een BGN-gewichtsconsulent.
    3. Er is geen verwijzing nodig om met sessies running therapie te starten.
    4. Cliënten kunnen zelfstandig een sessie boeken via deze link: Boek een Sessie
    5. De eerste sessie is een intakegesprek.
    6. De eerste running therapie sessie is zowel een intakegesprek als een proefsessie.
    7. Verwijzers ontvangen een voortgangsrapport als de cliënt daarmee instemt.

4. Wat zijn de verwijzingscriteria?

> Verwijzingscriteria

Cliënten voldoen aan de volgende criteria:

Body Mass Index (BMI)

  • BMI van 17,5 of hoger
  • BMI 30 of lager

Risicoprofiel

  • Cliënten met een laag risico (zorgprofiel 1 of 2)

Gezondheidsdoel

  • Baat bij voedingsadvies en gezondheidscoaching bij een goede gezondheid

Persoonlijke motivatie

Iedereen die wordt doorverwezen, beschikt over motivatie om zijn/haar leefstijl te veranderen. Cliënten beschikken ook over voldoende kennis en vaardigheden om zelfzorg-tips toe te passen.

5. Wordt deze zorg vergoed door de zorgverzekeraar?

> Vergoeding Ziektekostenverzekering (vanuit de  aanvullende verzekeringen)

Persoonlijk voedingsadvies

Op  www.gewichtsconsulenten.nl vindt u een recent overzicht van zorgverzekeraars die (gedeeltelijke) dekking bieden vanuit de aanvullende zorgverzekeringen.

Of de cliënt deze zorg (gedeeltelijke) vergoed krijgt, hangt af van:

   1. de zorgverzekeraar
   2. of de cliënt aanvullend verzekerd is voor preventieve zorg

Running therapie

Running therapie wordt als verzekerde zorg erkend als deze onderdeel uitmaakt van het behandelplan voor intramurale patiënten.

Ziektekostenverzekeraars beschouwen deze interventie als een effectieve complementaire interventie

Hoewel running therapie wetenschappelijk bewezen gezondheidswinst heeft, is running therapie bij de meeste zorgverzekeraars niet voor vergoeding opgenomen in aanvullende pakketten, met uitzondering van De Friesland Zorgverzekeraar.

6. Wat zijn de exclusie-criteria?

> Voedingsadvies: niet geschikt voor cliënten met:

    • overgewicht door een medische of psychische oorzaak
    • extreem overgewicht

In bovenstaande gevallen, verwijst de consulent de cliënt (terug) naar de huisarts. Omdat de cliënt baat heeft bij medische hulp, psychotherapeutische zorg of een (gespecialiseerde) dieetbehandeling.

> Runningtherapie: niet geschikt voor cliënten met:

    • moeite met wandelen/lopen, dansen of fietsen gedurende een uur
    • moeit om zorgen via het lichaam aan te pakken om ze los te laten.
    • lichamelijke problemen zoals hartproblemen, pijn op de borst, vaak een zwak gevoel, bloeddrukproblemen, bot- of gewrichtsproblemen, operaties, eerdere blessures, een blessure in  het afgelopen jaar of andere lichamelijke aandoeningen.

Mensen met gezondheidsproblemen dienen hun arts te raadplegen voordat zij iets aan hun leefstijl veranderen.

De cliënt wordt in de bovengenoemde omstandigheden (terug) verwezen naar de arts. Hoewel gezondheidscoaching voor iedereen belangrijk is, zijn leefstijl-diensten niet voor iedereen geschikt.

Lees meer over:

Mijn achtergrond en training in o.a. gezondheidscoaching: Achtergrond & Opleiding

Mijn diensten:  Diensten.

error: Content is protected !!