Wanneer iemand een ziekte en gezondheidsproblemen heeft, kunnen veranderingen in levensstijl en eetgewoonten leiden tot ontregeling van het lichaam. En moet het eetpatroon om medische redenen aan specifieke eisen voldoen.

Diagnose is Bepalend

Gezondheidszorg is georganiseerd om de patiënt te beschermen. De diagnose en patiënt staan centraal bij de keuze van de meest geschikte (multidisciplinaire) behandelplan.

De diagnose bepaalt welke zorg de patiënt nodig heeft  

Het is van belang te bepalen welk type ondersteuning iemand nodig bij het nemen van weloverwogen beslissingen over voedselkeuzes en leefstijl.

Wordt het algemene ondersteuning bij gezond eten? Of moet deze ondersteuning worden afgestemd op de specifieke voedingsbehoeften door ziekte?

En is het nodig om medische problemen of psychische aandoeningen te behandelen?

De diagnose bepaalt waar deze zorg wordt uitgevoerd 

Diagnose of gezondheidstoestand bepaalt ook het type locatie voor een behandeling of interventie. Het bepaalt bijvoorbeeld of u naar uw huisarts of naar het ziekenhuis moet.

Waarom is diagnose bepalend?

In geval van ziekte kunnen veranderingen in levensstijl en eetgewoonten leiden tot ontregeling van het lichaam.

Waar vind ik voedingsbegeleiding bij:

  • Eetstoornissen
  • Insulineafhankelijke diabetes (meer dan 2x p/d moeten injecteren van insuline)
  • Nierziekten
  • Hartfalen
  • Psychische klachten

Bij bovenstaande aandoeningen zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden.

Hoe kom ik op de juiste plek terecht?

De eerste stappen

1) Raadpleeg je (huis)arts

Artsen zijn je eerste aanspreekpunt voor de gezondheidszorg.

De (huis) arts kan je helpen. Of je doorverwijzen naar professionals.

De aard en ernst van je problemen bepalen naar wie de arts je doorverwijst.

2) Loop je zorgverzekeringspolis na

Zorgprofessionals en zorgverzekeringen, stemmen zorg op elkaar af. Ga na welke afspraken er zijn gemaakt. Deze staan opgeschreven in je zorgverzekeringspolis.

Mogelijke vormen van voedingsbegeleiding bij:

> Eetstoornissen

Medisch dieetadvies

Je arts zal je waarschijnlijk verwijzen naar een diëtist die gespecialiseerd is in de behandeling van eetstoornissen (www.dietisten-eetstoornissen.nl).

Psychotherapie

Een verwijzing kan ook worden gemaakt naar psychotherapie in de geestelijke gezondheidszorg door organisaties zoals PsyQ.

Begeleidingstrajecten

Voor voedingsbegeleiding met psychologische input en praktische aanpassingen in je eetpatroon, zou je ook terecht kunnen bij: Human Concern.

Terugvalpreventie

Ben je op zoek naar nazorg of terugvalpreventie, dan wordt er hulp geboden door o.a.: Human Concern, PsyQ en Stichting JIJ

Zelf-management

Kies je liever voor zelf-management of begeleiding door een gewichtsconsulent, vraag dan eerst toestemming van een arts of specialist.

Lees meer op: https://www.thuisarts.nl/eetprobleem.

> Insulineafhankelijke diabetes (meer dan 2x p/d moeten injecteren van insuline)

De huisarts en praktijkverpleegkundige kunnen je bijvoorbeeld voorlichting en advies bieden tijdens het diabetesspreekuur.

De arts kan je ook doorverwijzen naar professionals, als je voeding om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen. Denk hierbij de afstemming van je voeding aan je medicatie.

Medisch dieetadvies

Ben je al succesvol behandeld door een diëtist gespecialiseerd in diabeteszorg en kies je liever voor zelf-management of begeleiding door een gewichtsconsulent, vraag dan eerst toestemming van een arts of specialist.

> Nierziekten

De huisarts kan je helpen met voedingsadvies, regelmatige controle van je nierfunctie en samenhangende gezondheidsklachten zoals diabetes en hypertensie (hoge bloeddruk).

Medisch dieetadvies

Stel dat je voeding om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen. Dan kan de arts je ook doorverwijzen naar specialisten en diëtisten die gespecialiseerd zijn in nieraandoeningen.

> Hartfalen

De huisarts kan u helpen met voedingsadviezen, regelmatige controle van uw gewicht en gerelateerde gezondheidsproblemen zoals het vasthouden van water.

Medisch dieetadvies

De arts kan je ook doorverwijzen naar specialisten en diëtisten gespecialiseerd in hartfalen, als je voeding om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen.

> Psychische klachten

De huisarts kan je helpen met voedingsadvies, regelmatige controle van je gewicht en samenhangende gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld bij gewichtsproblemen die te maken hebben met je medicatie.

Medisch dieetadvies

De arts kan u ook doorverwijzen naar specialisten en diëtisten die gespecialiseerd zijn in diëten om aan specifieke eisen om medische redenen te voldoen. Zoals het afstemmen van de behoeften wanneer medicatie wordt gebruikt om psychische aandoeningen te behandelen.

Psychologische behandeling via de huisarts

Als je denkt psychologische zorg nodig te hebben, is het ook raadzaam om contact op te nemen met je huisarts.

De huisarts kan bepalen of en welke psychologische zorg je nodig hebt. De arts zorgt voor de juiste verwijzing.

Psychotherapeut of Psycholoog

Een psycholoog die therapie biedt is een psycholoog én ook psychotherapeut.

Elke academisch opgeleide psycholoog is een gedragsexpert. Psychologen zijn opgeleid om het gedrag van mensen te besturen.

Psycholoog, dus jij doet…

Een psycholoog die psychologische zorg biedt, zal dit ook zelf aangeven.

Psychologen kunnen werken als docent, onderzoeker of adviseur. Maar ook in de reclamewereld werken psychologen. Eigenlijk werken psychologen overal waar kennis nodig is over het gedrag van mensen. – Nederlands Institituut van Psychologen (NIP)

Meer informatie over psychologische zorg

error: Content is protected !!